Ar geras akustinis dizainas pagerina darbo sąlygas? Jei jums neartima atviro biuro problema, tikriausiai turite duris, uždarančias jūsų darbo vietą nuo kitų. Tikinama, kad atviri ofisai ir biuro baldai skatina darbuotojų bendradarbiavimą, tačiau šio tipo biurai turi ir akivaizdžių minusų. Ši aplinka kelia stresą, apsunkina susitelkimą, mažina motyvaciją ir panaikina privatumą. Taigi matome mažai privalumų ir daug trūkumų. Didžiausias atviruose ofisuose dirbančių darbuotojų nepasitenkinimas yra tai, kad jie girdi aplinkinius ir aplinkiniai girdi juos. Tyrimai parodė, kad garso privatumas iki šiol yra dažniausias nusiskundimas, antras pagal populiarumą – bendras triukšmas. Kiti tyrimai parodė, kad atvirų ofisų triukšmas dvigubai labiau išblaško darbuotojus, lyginant su privačiais kabinetais. Taigi problema ne tik darbuotojų nepasitenkinimas, bet ir sumažėjęs produktyvumas. Pasirodo, foninis triukšmas susijęs su mūsų mintimis, ypač kai tas triukšmas yra žmonių balsai, ir ypač, kai tas triukšmas yra kalbantys telefonu balsai. Tai vadinamieji „halfalogai“, kai girdime tik vieną pokalbio pusę, o kita yra nežinoma ir spėliojama, tad mūsų smegenys nebegali susikoncentruoti darbui. Dirbant atviruose ofisuose, netolimose kabinose telefoniniai pokalbiai vyksta nuolatos. Daugybė darbuotojų triukšmo problemą sprendžia su ausinėmis, bet, atsiprašant ausinių gamintojų, tai yra prastas sprendimas. Ar erdvė, pilna žmonių su ausinėmis, nesugriauna pagrindinės tokio biuro išdėstymo idėjos – galimybės bendrauti tarpusavyje? Gal geriau būtų sukurti aplinką, kuri sugertų nereikalingą garsą ir leistų darbuotojams ramiai dirbti? Kai kurie nauji eksperimentų rezultati sako, kad tai sunki užduotis . Neseniai Suomijoje buvo atlikti tyrimai, kurie nagrinėjo foninio triukšmo poveikį keliuose skirtinguose atviruose biuruose, įrengtuose naudojant skirtingo laipsnio garso sugėrimo medžiagas. Nuolatinė problema buvo gretimos kabinos. Kol skirtingi suprojektavimai gana efektyviai sušvelnindavo visos patalpos garsą, pakankamas garso išsklaidymas tarp gretimų stalų nebuvo pasiektas. Atidžiau pažiūrėkime ką tyrėjai atskleidė. Žemiau yra diagrama, parodanti eksperimento, kurio dalyviai mokėsi atviruose ofisuose, rezultatus. Tyrimui buvo įrengtos keturios sekcijos, su trimis kabinomis kiekvienoje. Eksperimento dalyviai sėdėjo prie kompiuterių, tuo tarpu kiekvienos sekcijos kampe kalbėtojas leido įrašą, imituojantį kalbančius bendradarbius. Toks kambarys buvo įrengtas su skirtingais akustiniais dizainais. Pirmame variante nebuvo jokių garso slopinimo priemonių, taigi “bendradarbių kalbos” buvo girdimos visame kambaryje. Antrame - lubos ir sienos sugėrė daug garso. Trečiame variante prie garsą sugeriančių lubų ir sienų buvo prijungtas slopinantis garsas, kuris ženkliai sumažino pašalinius balsus. Esant šioms sąlygoms, testo dalyviai savo kabinose atliko daugybę užduočių. Tyrėjai tikėjosi, kad geresnis akustinis dizainas leis pasiekti geresnius rezultatus, tačiau, jų nustebimui, ne visada buvo būtent taip. Paprašius dalyvius atsiminti skaičius ekrane, žmonės, neaprūpinti jokiomis garso silpninimo priemonėmis šią užduotį atliko geriau (patys geriausi rezultatai buvo dalyvių, sėdinčių visiškoje tyloje.) Kai kurie rezultatai buvo labiau džiuginantys. Pavyzdžiui sudėtingoje prisiminimo užduotyje dalyvių rezultatai nežymiai gerėjo didinant triukšmo nuslopinimą. Dalyviai sakė, kad jaučiasi mažiau trukdomi kai akustinis dizainas yra geresnis. Tačiau tyrėjai pripažino, kad gero akustinio dizaino efektas yra žymiai mažesnis nei tikėjosi. Šie rezultati yra svarbūs kiekvienam žmogui, dirbančiame atvirame ofise. Žinoma, geras akustinis dizainas padeda sumažinti triukšmą, sklindantį per visą kambarį, bet ką būtų galima padaryti su kolegomis, esančiais gretimose kabinose? Nedaug ką. Paprašius dalyvių įvardinti didžiausius blaškymo šaltinius, bendras kambario triukšma geriausiai įrengtose kabinose nebuvo didelė bėda, tačiau garsai iš kaimynų vis dar buvo. Mokslininkai nerimauja dėl gretimų kabinų triukšmo, kad akustikos problemos negali būti išsprendžiamos vien tik akustiniu dizainu, tačiau viskas nėra taip beviltiška. Vis dar yra būdų pertvarkyti biurą ir padidinti privatumą, pavyzdžiui įrengti tylos zonas, telefoninių pokalbių ir mažų susitikimų kambarius. Vis labiau ir labiau atrodo, kad geriausias būdas įrengti atvirus biurus, tai padaryti juos neatvirais.

Tags:ugniai atsparios spintos,lankytojų kėdės Kaunas, dviejų lygių spintelės